pdd
עמוד הבית | ייחודו של הכפר | המרחב הפיזי | הסדנאות והפעילויות בכפר | בית הספר | מכתבים | צור קשרפרופ' שמעון זקס שהיה יו"ר העמותה, וכיהן כראש האגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך ופרופ' לחינוך מיוחד באוניברסיטאות ת"א וציריך, ביקש ליישם בתחום החינוך המיוחד פילוסופיות חינוכיות מתקדמות מבית מדרשם של רודולף שטיינר ויאינוש קורצ'יאק. "כפר שמעון" אימץ את חזונם ומשתדל ליישמו בקרב האוטיסטים.

השקפתו של ש. זקס (שהתנסה בטיפול וחינוך במפגרים) הושפעה ישירות מהפילוסוף והמחנך רודולף שטיינר (אבי האתרופוסופיה) ומהסופר והמחנך יאנוש קורצי'אק. שניהם ראו בהמשך לפילוסופים חינוכיים גדולים לפניהם את החינוך כדרך החשובה והשלמה ביותר לעזרה לילד "הרואה את האדם בשלמותו ולא בחלקיותו". ההבדל בין החינוך לבין שיטות תרפיה שנות הוא בין "לטפל" במום (פיזי או נפשי) לבין ההתייחסות לאדם השלם!

"חינוכו של האדם, משמעו, להושיט לו יד עוזרת כדי להפעיל את הטבע עד שיא יכולתו האישית" (דברי הפילוסוף פסטלוצי). במלים אחרות, כפר שמעון מנסה באופן ייחודי, שלא כמו כל מסגרת אחרת המטפלת באוטיסטים, לטפח את הגרעין התקין שבילד מתוך הנחה שבכל אדם קיים גרעין תקין אותו צריך לגלות ובאמצעותו לקדם את הילד עד שיא יכולתו האישית. באופן ציורי אפשר לומר שאנו לא מסתכלים על ה"פגם", אלא על אדם שיש לו גם "פגם".

לא פחות משפיעה עלינו דרכו החינוכית של יאנוש קורצ'אק. אמנם קורצ'אק לא טיפל בילדים חריגים במובן האורגני, אך טיפל ב"חריגים" מבחינה חברתית. היתומים של קורצ'יאק סבלו מ"חסר" חברתי והילדים האוטיסטים שלנו סובלים מחסר נפשי או מנטלי, ובעקבות זאת גם מחסר חברתי. על כן אנו משתדלים "להשלים" או "לתקן" להם את החסר הזה באמצעות הקניית ערכי "חברות" שמשמעותם התייחסות וכבוד לזולת, יכולת של חיים בצוותא ושל חיים מקובלים על החברה הסובבת.

המרחב האישי והקבוצתי הייחודיים בכפר שלנו , היופי והאסטטיקה שסובבים את הילדים שלנו (להם אנו מקדישים תשומת לב מיוחדת וממון רב) מיועדים לתרום למטרות חינוכיות שלנו. האדם ובעיקר האדם הפגוע לומד באמצעות החושים, ולא רק באמצעות היכולת הקוגנטיבית שלו (תורתו של שטיינר).

הכיתות והסדנאות השונות וכן חוגי התחביבים בהם מועסקים מרבית החניכים, אמורים לפתוח בפניהם אופקים לעת התבגרותם ובבגרותם למצוא אפיק של עבודה יצירתית, מספקת, והמביאה כבוד לעוסק בה. זאת במקום "העבודות" המונוטוניות (ולדעתנו, המנוונות) הידועות כעבודות "שיקום" המקובלות.
.לפרטים נוספים על הסדנאות הקישו כאן

ברוח התפיסה החינוכית, אנו פועלים לשילוב החניכים הן של הפנימיה והן של בית הספר בקהילה. בהתאם לכך, אנו מקיימים באופן קבוע ביקורים במוזאונים, במקומות היסטוריים, ובמסעדות, כאשר כל הצוות והתלמידים יחד מהווים לצורך זה קהילה.

ביקור הצוות והחניכים במסעדת השף ערמונים.

  


pdd
pdd | אוטיסטים | ילדים אוטיסטים | טיפול באוטיסטים | בית ספר לאוטיסטים

טורנט עיצוב אתרים