בית ספר לאוטיסטים
עמוד הבית | ייחודו של הכפר | המרחב הפיזי | הסדנאות והפעילויות בכפר | בית הספר | מכתבים | צור קשר

בית ספר לאוטיסטים

בית הספר הוקם כבית ספר מוכר ולא רשמי (בעלות העמותה) כדי לאפשר יישום העקרונות החינוכיים בהתאם להשקפה המנחה את המקום. עם השנים, התפתח כישות עצמאית הנהנית מהיתרונות שהתשתיות המיוחדות של הפנימייה מספקות.

בית הספר מתפקד כקהילה המסוגלת לקלוט ולחנך בעלי תפקודים שונים החל מתפקוד בינוני עד גבוה וגבוה ביותר.

הלימודים מתקיימים עד שעה מאוחרת אחה"צ תוך כדי מעברים מתחום לתחום המאפשר לתלמידים תנועתיות במרחב.pdd | אוטיסטים | ילדים אוטיסטים | טיפול באוטיסטים | בית ספר לאוטיסטים

טורנט עיצוב אתרים